โรงแรมเวียงภูมินทร์

nnkr_sticker-03-1-1024x1024.png

ใกล้ถนนคนเดิน

โรงแรมเวียงภูมินทร์ อยู่ใกล้ถนนคนเดิน ลูกค้าสามารถเดินจากโรงแรม เพียง 5 นาที

* ถนนคนเดิน (Night Market) ปกติจะมีทุกวัน ศุกร, เสาร์, อาทิตย์ ของทุกสัปดาห์

Rooms

 
 

สำรองห้องพัก

 

เงือนไขการจอง

  • โรงแรมจะยืนยันการจองห้องพัก เมื่อมีการโอนเงินค่ามัดจำห้องพักภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เท่านั้น

เงือนไขการยกเลิกการจอง

  • การยกเลิกการจองก่อน 30 วัน(นับจากวันที่เข้าพัก) ทางโรงแรมจะคืนค่ามัดจำห้องพัก 50% จากยอดโอนค่ามัดจำ

  • การยกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน(นับจากวันเข้าพัก) หรือ การจองห้องแล้วไม่เข้าพัก ทางโรงแรมจะไม่คืนเงินค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการจองก่อนการโอนค่ามัดจำห้องพัก

 

Gallery

 

3/1 ซอย 2 ถนนผากอง

ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่านน่าน 55000